Zaloguj

Nowy na DJ-Extensions?

JM Team Profiles

Prosty darmowy moduł dla Joomla do wyświetlania profili członków zespołu. Prosty moduł Joomla może wyświetlać nieograniczoną liczbę profili zespołów z nazwiskiem pracownika i jego zawodem. Opcjonalnie można wyświetlić strony profili społecznych pracowników.

Jest to zgodne z WCAG 2.0 i Section508 profile zespołów dla Joomla.

Tłumaczenia

© 2023 DJ-Extensions.com. All rights reserved.