Zaloguj

Nowy na DJ-Extensions?

JM Simple Tabs

Prosty darmowy moduł dla Joomla do wyświetlania treści w zakładkach. Prosty moduł Joomla może wyświetlać nieograniczoną liczbę zakładek zorientowanych poziomo (nad lub pod treścią) lub pionowo (po prawej lub lewej stronie treści). Zakładki mogą wyświetlać treści takie jak zwykły tekst, responsywne osadzone wideo lub obrazy. Tytuł zakładki może zawierać podtytuł.

Istnieje również możliwość użycia opcji "loadposition module", aby wyświetlić dowolny moduł, który chcesz.

Moduł jest zgodny z WCAG 2.0 oraz Section508. Zalecenia WAI-ARIA Authoring Practices są stosowane dla zakładek z automatyczną aktywacją.

© 2023 DJ-Extensions.com. All rights reserved.