Zaloguj

Nowy na DJ-Extensions?

JM Image Carousel

Darmowy moduł karuzeli obrazów 360 dla Joomla. Prosty moduł może wyświetlać obrazy w 3 różnych stylach (karuzela, flat, coverflow) z przyciskami next/prev lub wskaźnikami kul. Można również włączyć opcję kółka przewijania. Darmowy moduł dla Joomla do wyświetlania karuzeli obrazów.

Jest to karuzela obrazów dla Joomla zgodna z WCAG 2.0 i Section508. Zalecenia WAI-ARIA Authoring Practices są stosowane dla karuzeli z sliderami.

© 2023 DJ-Extensions.com. All rights reserved.