Zaloguj

Nowy na DJ-Extensions?

JM Counter

Prosty darmowy moduł dla Joomla do wyświetlania licznika. Pozycje licznika są nieograniczone, można wyświetlić tytuł pozycji, jednostkę, wartość zliczania (opcjonalnie także wartość początkową zliczania) i szybkość zliczania.

Moduł jest zgodny z WCAG 2.0 oraz Section508

Tłumaczenia

© 2023 DJ-Extensions.com. All rights reserved.