© DJ-Extensions.com. All rights reserved.

Zaloguj

Nowy na DJ-Extensions?

DJ-Suggester

Darmowy plugin DJ-Suggester  wyświetla pole z sugerowaną zawartością

Przesuwany boks z sugerowaną treścią z aktualnie oglądanego elementu. Pojawia się on płynnie po przewinięciu strony do dolnego przesunięcia.

5 motywów

Możesz wybrać spośród 5 różnych motywów, aby dopasować styl pola sugestii do swojego szablonu i zacząć go używać bez dodatkowych stylizacji:

 • 2 motywy jasne
 • 2 ciemne motywy
 • 1 motyw srebrny/szary
 • możliwość tworzenia własnych motywów

Dostosowywanie kolorów

Łatwo dostosuj wygląd wysuwanego okna sugestii i jego zawartość za pomocą kreatora kolorów.

Za pomocą kilku kliknięć będziesz mógł spersonalizować sugestie, które zobaczą Twoi goście.

Łatwo zmieniaj kolory tła, tekstów, obramowania, przycisków. Możesz nawet zdecydować o kolorach efektu hover.

Sugestie dotyczące artykułów Joomla

 • opcja podążaj za kategorią (sugeruj artykuł tylko z bieżącej kategorii)
 • ustaw kolejność wyszukiwania artykułów względem bieżącego
 • filtrowanie kategorii (włącz/wyłącz)
 • wyświetlanie obrazu artykułu
 • ustaw szerokość zdjęcia artykułu
 • ustaw swój własny tytuł nagłówka dla sugestii artykułu

Propozycje produktów DJ-Catalog2

 • opcja podążaj za kategorią (sugeruj produkt tylko z bieżącej kategorii)
 • ustaw kolejność wyszukiwania produktu względem bieżącego
 • filtrowanie kategorii (włącz/wyłącz)
 • wyświetlanie obrazu produktu
 • Zmień rozmiar obrazu do pożądanych wymiarów
 • ustaw swój własny tytuł nagłówka dla propozycji DJ-Catalog2

Propozycje ogłoszeń DJ-Classifieds

 • opcja podążaj za kategorią (sugeruj ogłoszenia tylko z bieżącej kategorii)
 • filtrowanie kategorii (włącz/wyłącz)
 • wyświetlanie obrazów reklam
 • Zmiana rozmiaru obrazu do pożądanych wymiarów
 • ustaw swój własny tytuł nagłówka dla propozycji DJ-Classifieds

Propozycje elementów K2

 • opcja podążaj za kategorią (sugerowanie pozycji tylko z bieżącej kategorii)
 • ustaw kolejność wyszukiwania elementu względem bieżącego
 • filtrowanie kategorii (włącz/wyłącz)
 • wyświetlanie obrazu elementu
 • wybierz rozmiar obrazu
 • ustaw własny tytuł nagłówka dla sugestii K2

Pełna kontrola

 • skróć opis (usuń znaczniki HTML) i ustaw limit znaków
 • Pokaż pole sugestii w momencie przewijania w prawo przez ustawienie dolnego przesunięcia
 • ukryj pole sugestii podczas przewijania do góry lub tylko ręcznie
 • Zdecyduj, które pozycje menu mają otrzymywać lub nie sugestie komponentów. W ten sposób możesz ograniczyć lub wybrać niektóre pozycje menu do pracy z DJ-Suggester.

Sugestie EasyBlog

 • opcja podążaj za kategorią (sugeruj wpis z bieżącej kategorii)
 • ustaw kolejność, aby znaleźć wpis względem bieżącego
 • filtrowanie kategorii (włącz/wyłącz)
 • wyświetlanie obrazu wejścia
 • ustawianie szerokości obrazu wejścia
 • ustaw własny tytuł nagłówka dla propozycji wpisów Easyblog

Przyporządkuj moduły jako sugestie

Możesz wyświetlić dowolny moduł w polu DJ-Suggester, publikując go w pozycji modułu dj-suggester-plugin. Użyj tej opcji, aby ustawić sugestie dla innych komponentów, takich jak Virtuemart, ustawiając moduł, aby pokazać elementy z bieżącej kategorii lub powiązanych elementów. Jedynym ograniczeniem tutaj jest twoja wyobraźnia.

 • nadpisanie sugestii komponentu lub modułu wyświetlania znajdującego się powyżej lub poniżej
 • wybierz styl modułu
 • ręcznie załaduj pozycję modułu do okna sugestii używając {djsuggester position} w artykule

Działa z

Tłumaczenia

Nasze rozszerzenia mówią w różnych językach

© 2023 DJ-Extensions.com. All rights reserved.