Zaloguj

Nowy na DJ-Extensions?

DJ-PassReset

reset hasła Joomla i Community Builder!

Darmowe, łatwe rozwiązanie, aby zmusić użytkowników Joomla i Community Builder do zmiany hasła przy pierwszym logowaniu lub po wybranym okresie.

Główne funkcje

  • Wymuszenie zmiany hasła przy pierwszym logowaniu, gdy użytkownik został utworzony przez Administratora
  • Wymuś zmianę hasła po X dniach - użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła po upływie określonego czasu. Jeżeli hasło zostanie zmienione przez użytkownika bez wymuszania zmiany, licznik okresu będzie się liczył od ostatniej zmiany hasła dokonanej przez użytkownika.
  • Możesz ustawić typ profilu i wybrać, czy przekierowanie działa dla rdzenia Joomla lub budowania społeczności. 

Tłumaczenia

Nasze rozszerzenia mówią w różnych językach

© 2023 DJ-Extensions.com. All rights reserved.